Zápisnice a Uznesenia Obecného zastupiteľstva

Zápisnica 28. 9. 2023

Zápisnica 29. 6. 2023

Zápisnica 13. 4 .2023

Zápisnica 14. 3. 2023

Zápisnica 13. 2. 2023

Zápisnica 8. 12. 2022

Zápisnica 25. 11. 2022

Zápisnica 30. 6. 2022

Zápisnica 21. 2. 2022

Zápisnica 10. 12. 2021

Zápisnica 24. 6. 2021

Zápisnica 15. 12. 2020

Zápisnica 9. 7. 2020

Zápisnica 13. 12. 2019

Zápisnica 7. 11. 2019

Zápisnica 4. 10. 2019

Zápisnica 28. 6. 2019

Zápisnica 18. 3. 2019

Zápisnica 7. 12. 2018

Zápisnica 26. 10. 2018

Zápisnica 16. 8. 2018

Zápisnica 28. 6. 2018

Zápisnica 26. 4. 2018

Zápisnica 16. 3. 2018

Zápisnica 15. 12. 2017

  • Rozpočet na rok 2018

Zápisnica 13. 10. 2017

Zápisnica 13. 7. 2017

Zápisnica 27. 6. 2017

Zápisnica 10. 3. 2017

Zápisnica 9. 12. 2016

Zápisnica 24. 6. 2016

Zápisnica 28. 4. 2016

Zápisnica 28. 1. 2016

Zápisnica 6. 11. 2015

Zápisnica a Uznesenie 18. 9. 2015

Zápisnica a Uznesenie 19. 6. 2015

Zápisnica a Uznesenie 13. 3. 2015

Zápisnica a Uznesenie 12. 12. 2014

Zápisnica a Uznesenie 28. 11. 2014

Zápisnica a Uznesenie 26. 9. 2014

Zápisnica a Uznesenie 15. 8. 2014

Zápisnica a Uznesenie 27. 6. 2014

Zápisnica a Uznesenie 28. 5. 2014

Zápisnica a Uznesenie 14. 3. 2014

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709