Aktuality

pridané : editor 19 / jan / 2021

Výsledky plošného testovania v Lovči zo 17. 4. 2021:

- počet testovaných: 320

pridané : editor 29 / apr / 2019

V súlade so zákonom č.245/2008Z.z. (školský zákon) prebieha zápis detí do materskej školy na školský rok 2021/2022 od 1.mája do 31.mája 2021.

pridané : editor 23 / mar / 2019

Od pondelka 19. 4. do piatku 23. 4. budú za obecným úradom a kultúrnym domom veľkokapacitné kontajnery na objemný odpad. Mobilná zberňa na nebezpečný odpad bude za kultúrnym domom. Elektroodpad, staré drevo, kovy a pneumatiky môžete nosiť na zberný dvor za kultúrnym domom celoročne.

 

pridané : editor 12 / apr / 2021

Obec Lovča, ako dotknutá obec, v zmysle § 65g ods. 3 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona“) oznamuje:

pridané : editor 26 / mar / 2021

Na zberných miestach za Obecným úradom a za Kultúrnym domom sú umiestnené kontajnery EKOCHARITA na použité oblečenie. Do kontajnerov vhadzujte len použiteľné oblečenie, alebo obuv v plastových vreciach, či taškách.

pridané : editor 19 / mar / 2021

Záujemci o zemiakovú sadbu si môžu objednať dovoz vybranej odrody zo Záhradkárstva Lijana v Žiari nad Hronom.

pridané : editor 04 / mar / 2020

Ak máte záujem o očkovanie proti ochoreniu COVID-19, môžete sa prihlásiť ako náhradník cez webstránku www.nahradnici.sk.

pridané : editor 14 / nov / 2014

Otváracie hodiny od 1. 3. 2021:

pondelok 7:00 - 9:30

utorok     7:00 - 9:30

streda      13:30 - 16:00

štvrtok     7:00 - 9:30

Stránky

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709