Aktuality

pridané : editor 31 / jan / 2020

V sobotu, 18. 2. 2023 bude prechádzať obcou fašiangový sprievod. Týmto pozývame všetkých, dospelých aj deti, do fašiangového sprievodu v krojoch alebo s maskami.
Ako príprava na fašiangový sprievod, budú ráno, v deň fašiangového sprievodu dedinou, rozmiestnené stoly na občerstvenie.

pridané : editor 10 / nov / 2022

Výsledky referenda z 21. 1. 2023 vo volebnom okrsku Lovča

pridané : editor 16 / nov / 2022

pridané : editor 07 / nov / 2019

Dňa 14.12.2022 sa na obecnom úrade konal kontrolný deň na stavbe „Hlinické Pohronie - zásobo

pridané : editor 20 / jún / 2014

Prvý vývoz komunálneho odpadu v roku 2023 je v utorok 3. 1., zakúpte si včas žetón na označenie zbernej nádoby.

pridané : editor 07 / dec / 2022

pridané : editor 11 / nov / 2022

pridané : editor 14 / nov / 2022

Dňa 29.10.2022 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády SR č. 353/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 103/2020 Z. z.

Stránky

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709