Aktuality

pridané : editor 29 / feb / 2024

pridané : editor 20 / jún / 2014

pridané : editor 30 / mar / 2020
pridané : editor 22 / feb / 2024

Policajný zbor Slovenskej republiky upozorňuje občanov, najmä seniorov na páchanie podvodov a krádeží pod vymyslenými legendami s rôznymi emotívnymi príbehmi, ktorými sa podvodníci snažia získať dôveru seniorov, dostať sa do ich príbytkov, lokalizovať miesto ich úspor a v nepozorovanej chvíli od nich podvodne vylákať alebo ich okradnúť o celoživotné úspory.

pridané : editor 07 / nov / 2019

Informácia o uvedení vodovodu do prevádzky:

Dobrý deň,
týmto Vám oznamujeme, že dňa 20.02.2024 došlo k uvedeniu do prevádzky verejného vodovodu v obci Lovča vybudovaného v rámci stavby: "Hlinické Pohronie - Zásobovanie pitnou vodou obcí Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa, Lovča - časť Lovča". Zdrojom pitnej vody pre vodovod Lovča je vodárenská nádrž Turček prostredníctvom vetvy skupinového vodovodu ŽŽB, ktorý nadväzuje na vetvu skupinového vodovodu TKŽ.
Akumulácia je zabezpečená vo vodojeme 2x100 m3, kde je umiestnený aj systém hygienického zabezpečenia chlórňanom sodným. Pred spustením do prevádzky došlo k vyčisteniu akumulačných komôr vodojemu, dezinfekcii, preplachu a odkaleniu všetkých potrubí verejného vodovodu. Od dnešného dňa spúšťame pripájanie nehnuteľností na verejný vodovod.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Závod 06 Zvolen, Žiar nad Hronom

pridané : editor 10 / jan / 2024

Oznámenie e-mailovej adresy o delegovaní členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií v obci Lovča

pridané : editor 12 / feb / 2024

pridané : editor 12 / feb / 2024
Informácie pre voliča
I Dátum a čas konania volieb Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 8. 6.
pridané : editor 18 / máj / 2018

2024

3. 2. - Maškarný ples

10. 2. - Fašiangový sprievod

30. 4. - Stavanie mája

1. 6. - Deň detí

31. 8. - Festival na Maradíku

26. 10. - Tanečná zábava

pridané : editor 25 / jan / 2024

V Materskej škole v Lovči bola  počas zimných prázdnin šk. roku 2023/2024 rekonštruovaná podlaha vestibulu. Pôvodná gumená podlaha inštalovaná približne v roku 1980 vzhľadom na frekvenciu záťaže a tiež s prihliadnutím na proces starnutia materiálu bola v nevyhovujúcom stave.

Stránky

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709