Aktuality

pridané : editor 14 / máj / 2021

V predajni Coop Jednota v Lovči môžete od 15. 5. do 15. 6. hlasovať za jeden z troch projektov v hodnote 6000€, ktorý bude podporený z Nadácie Coop Jednota.

pridané : editor 11 / jún / 2018

Kominár Ing. Rudolf Pukan zo Žiaru nad Hronom bude vykonávať kominárske práce v Lovči dňa 17. 5. 2021. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na tel.

pridané : editor 19 / jan / 2021

V dňoch 8. a 9. 5. v obci Lovča neprebiehalo antigénové testovanie z dôvodu širokého uvoľnenia z povinností preukázať sa antigénovým testom.

pridané : editor 12 / apr / 2021

Obec Lovča, ako dotknutá obec, v zmysle § 65g ods. 3 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona“) oznamuje:

pridané : editor 29 / apr / 2019

V súlade so zákonom č.245/2008Z.z. (školský zákon) prebieha zápis detí do materskej školy na školský rok 2021/2022 od 1.mája do 31.mája 2021.

pridané : editor 26 / mar / 2021

Na zberných miestach za Obecným úradom a za Kultúrnym domom sú umiestnené kontajnery EKOCHARITA na použité oblečenie. Do kontajnerov vhadzujte len použiteľné oblečenie, alebo obuv v plastových vreciach, či taškách.

pridané : editor 29 / jan / 2021

V súvislosti so vzniknutou situáciou pandémie COVID-19 sa vyskytli prípady, kedy podvodníci kontaktovali seniorov telefonicky.

pridané : editor 13 / feb / 2021

Stránky

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709