Aktuality

pridané : editor 07 / nov / 2019

V stredu 25. 5. o 17:00 sa v malej sále uskutoční prezentácia vodomernej šachty Modulo od spoločnosti Hutira. Šachtu budú prezentovať predstavitelia spoločnosti.


Rezervačná objednávka vodomernej šachty Modulo

pridané : editor 25 / jún / 2019

V piatok 20. 5. 2021 od 16:30 do 17:00 pri Obecnom úrade bude veterinár vykonávať povinné očkovanie psov starších ako 3 mesiace proti besnote. 

pridané : editor 11 / jún / 2018

Kominár Ing. Rudolf Pukan zo Žiaru nad Hronom bude vykonávať kominárske práce v Lovči dňa 26. 5. 2022. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na tel.

pridané : editor 18 / máj / 2022

Vo štvrtok 19. 5 od 8:00 budú odpisované hodnoty plynomerov.

pridané : editor 30 / mar / 2020
pridané : editor 04 / máj / 2022

pridané : editor 25 / apr / 2022

V súlade so zákonom č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní sa uskutoční zápis detí do Materskej školy v Lovči na školský rok 2022/2023 od 1. 5. do 31. 5. 2022.

Zákonný zástupca môže podať žiadosť:
- osobne

pridané : editor 26 / jún / 2020
pridané : editor 21 / mar / 2022

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do humanitárnej zbierky. Zbierka bola odovzdaná Obci Hliník nad Hronom.


V Hliníku nad Hronom sa pripravuje núdzové ubytovanie pre utečencov z Ukrajiny s kapacitou 50 lôžok. Z tohoto dôvodu je vyhlásená zbierka na zariadenie tohoto ubytovania.

Stránky

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709