Aktuality

pridané : editor 03 / máj / 2021

Firma VV s.r.o. bude v stredu 24. 4. 2024 od 15:50 do 16:20 pri Obecnom úrade vymieňať papier za hygienické papierové výrobky. Papier zviažte, kartón sa nezbiera.

 
pridané : editor 12 / feb / 2024

Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Obec vydá hlasovací preukaz voličovi bezodkladne, najskôr však 45 dní predo dňom konania volieb, t.j. 24. apríla 2024.

pridané : editor 12 / apr / 2024

Obec Lovča, zmysle § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a zákona č. 138/2019 Z.z.

pridané : editor 10 / jan / 2024

Výsledky pre obec Lovča v 2. kole dňa 6. 4. 2024:

Volebná účasť v obci 72,01 %
Počet voličov zapísaných v zozname voličov 561
Počet voličov ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 404
Počet voličov ktorí odovzdali obálku 404
Počet platných hlasov 403

Hlasy pre jednotlivých kandidátov počet hlasov percent
Peter Pellegrini 239 (59,30 %)
Ivan Korčok 164 (40,70 %)

pridané : editor 04 / apr / 2024

Firma Crazy Dream - D&J Mark na ul. Kmeťovej č.d. 275 zriadila pre občanov obce Lovča odberné miesto DPD Pickup, ktoré zabezpečuje  od dnešného dňa prijímanie a odosielanie poštových zásielok.

pridané : editor 29 / mar / 2023

pridané : editor 20 / jún / 2014

pridané : editor 19 / mar / 2024

pridané : editor 06 / feb / 2015

Vážení občania, Dobrovoľný hasičský zbor Lovča neustále od roku 2005 žiada od Vás dve percentá z Vašich daní. Veľmi nás poteší, ak sa ich rozhodnete venovať nám ,,domácim" , ktorých poznáte a zároveň si môžete veľmi ľahko zistiť, kam boli použité tieto prostriedky v minulosti.

Stránky

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709