Farské oznamy

Druhá nedeľa v Cezročnom období – 19.1.2020

Liturgický kalendár
21. 1. Utorok Sv.Agnesy, panny a mučenice
24. 1. Piatok Sv.Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi
25. 1. Sobota Obrátenie sv.Pavla, apoštola - sviatok

Lovča
20. 1. Pondelok - 7.00
21. 1. Utorok - 18.00 + Ján, Ľudmila a rodičia z oboch strán
22. 1. Streda - 7.00 Za Božiu pomoc a zdravie
23. 1. Štvrtok - 7.00 na úmysel ordinára
24. 1. Piatok - 18.00 + Don Jozef Kabina SDB, kňaz – mesačná
25. 1. Sobota - 7.00
26. 1. Nedeľa - 10.00 Za farníkov

Dolná Trnávka
24. 1. Piatok - 17.00 + Ľudovít a Veronika Dekýšoví
26. 1. Nedeľa - 8.30 + Pavel Fedor a rodičia z oboch strán

Ostatné oznamy
Do 25.januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

Lovča:
Zbierka pre potreby farnosti (na energie) činila 200,- EUR.
V sobotu kostol upratuje 5.skupina – Mária Kukučková.

Dolná Trnávka:
Dnes o 11.30H bude stretnutie rodičov a detí, ktoré sa pripravujú na prvé sväté prijímanie.

Kontemplácia znamená dovoliť Ježišovi, aby v nás prežíval svoje utrpenie, svoju lásku, svoju pokoru, aby sa s nami modlil, bol medzi nami a prostredníctvom nás viedol ľudí k svätosti.
Sv. Matka Tereza


Krst Pána – 12. 1. 2020

Liturgický kalendár
Končí sa vianočné obdobie.
17.1. Piatok Sv.Antona, opáta

Lovča
13. 1. Pondelok - 18.00 + Jozef Hanus – mesačná
14. 1. Utorok - 18.00 + Štefan Truben – mesačná
15. 1. Streda - 7.00 Za Božiu pomoc a zdravie.
16. 1. Štvrtok - 7.00 na úmysel ordinára
17. 1. Piatok - 18.00 + Marcel a Mária Kabinoví
18. 1. Sobota - 7.00
19. 1. Nedeľa - 10.00 Za Božiu pomoc a zdravie pre rodinu Bojovú

Dolná Trnávka
13. 1. Pondelok - 14.30 + Margita Tesáková - pohrebná
17. 1. Piatok - 17.00 Za Božiu pomoc a zdravie rodine
19. 1. Nedeľa - 8.30 Za farníkov

Ostatné oznamy
Dnes je zbierka pre potreby farnosti (na energie).
Od 18. do 25.januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
V budove kňazského seminára v Badíne bude v dňoch 17.-19. januára Biblický víkend. Je určený pre rodičov s deťmi, ale môžu sa prihlásiť aj iní. Viac informácii (kto prednáša, poplatok za stravu a ubytovanie) a registráciu nájdete na xaver.sk

Lovča:
V sobotu kostol upratuje 4.skupina – Blažena Kukučková.

Dolná Trnávka:
V nedeľu o 11.30 bude stretnutie rodičov a detí, ktoré sa pripravujú na prvé sväté prijímanie.

Aby sme mohli vidieť Boha, musíme mať čisté srdce: nijaká žiarlivosť, hnev, hádky a vôbec nijaká nešľachetnosť!
Sv. Matka Tereza


 

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709