Cenník poplatkov za služby

Poplatky za služby:

vyhlásenie v rozhlase - 4,00 €
kopírovanie, tlač z PC, scan - 0,10 €/ strana A4
laminovanie - 0,30 €/list A4
fax - 0,40 €
odstránenie hrobového miesta - 10 € / jednohrob, 15 € / dvojhrob

 

Prenájom obecného majetku:

Kultúrny dom
viacúčelová hala / deň - tanečná zábava, svadba:

 • od 1.1. do 31.3., 1.10. do 31.12. kal. roka - 100 €
 • od 1.4. do 30.9. kal. roka - 70 €

viacúčelová hala / hodina – športové aktivity :

 • občania s trvalým pobytom v obci - 3€
 • ostatní - 15 €

kinosála:

 • od 1.1. do 31.3., 1.10. do 31.12 kal. roka - 30 €/deň
 • od 1.4. do 30.9. kal. roka - 20 €/deň

klubovňa:

 • od 1.1. do 31.3., 1.10. do 31.12. kal. roka - 20 €/deň
 • od 1.4. do 30.9. kal. roka - 10 €/deň

kuchyňa vrátane inventáru - 10 €/deň
predajná akcia / ostatné priestory kultúrneho domu - 20 €/deň

Obecný úrad

 • zasadačka - 10 €/deň

Základná škola

 • telocvičňa / hodina - 6 €
 • posilňovňa / mesiac - 7 €

Ostatný majetok

 • UNC, traktor - 20 €/Mth
 • ostatný majetok (napr. vŕtačka, miešačka, brúska) - 3 €/deň

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709