Zber odpadu

Podomový zber tetrapakov a odvoz skla zo zberných miest sa presúva zo stredy 20. 1. na sobotu 23. 1. z dôvodu karantény na pracovisku TSZH.


Na zobrazenie dátumov zberu odpadu a tiež notifikácie o blížiacom sa zbere môžete využiť aj mobilnú aplikáciu Odvoz Odpadu pre Android v Google Play:

https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.kuliha.garbage&utm_source=odvoz-odpadu&pcampaignid=pcampaignidMKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1&showAllReviews=trueSpôsob nakladania s odpadmi, poplatok za vývoz odpadov v roku 2021:

Vývoz jednej 110 litrovej zbernej nádoby 6 €

Ročný poplatok na osobu na rok: 12 €. Tento poplatok teda zahŕňa 2 žetóny na vývoz kuka nádoby.

Príklady poplatku:

1 osoba v domácnosti: 12 € - 2 žetóny na rok
2 osoby v domácnosti: 24 € - 4 žetónov na rok
3 osoby v domácnosti: 36 € - 6 žetónov na rok
4 osoby v domácnosti: 48 € - 8 žetónov na rok
5 osôb v domácnosti: 60 € - 10 žetónov na rok

V prípade, že poplatník minie v roku všetky žetóny, potrebný počet navyše si dokúpi v cene 6 €/žetón.

Technické služby Žiar nad Hronom vykonávajú zber komunálneho odpadu 2 krát do mesiaca, teda je 26 krát do roka. Interval odvozu si už určuje každý poplatník sám podľa množstva odpadu ktorý vyprodukoval. Pôvodca odpadu po naplnení zberovej kuka nádoby ju označí pred odvozom pripevnením žetónu, ktorý je pre zberovú spoločnosť dokladom o zaplatení poplatku za odvoz. Žetóny vyhotovuje a vydáva Obecný úrad v Lovči.

Spôsob zberu odpadu bol schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 16. 12. 2020.

 


Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Lovča:

rok 2019: 56,97%

rok 2018: 55,99%


Na Obecnom úrade v Lovči si môžete zakúpiť, prípadne objednať plastovú nádobu na komunálny odpad:

objem 120 litrov za cenu 26,22 € - čierna na komunálny odpad

objem 240 litrov za 37€ - hnedá na bio, modrá na papier, žltá na plasty

 

        


 

 

Dni jarnej a jesennej čistoty

Počas dní jarnej a jesennej čistoty (v mesiaci apríl a október) sú v obci umiestnené kontajnery na drobný stavebný odpad a objemný odpad a tiež mobilná zberňa na elektro odpad a nebezpečný odpad.

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709