Základné údaje

Adresa:
Obecný úrad Lovča
Geromettova 95
966 21 Lovča

Kontakt:
Tel: 045 / 673 28 35
Fax: 045 / 673 28 35
Email: lovca@lovca.sk
Web: www.lovca.sk

Starosta: Ondrej Bahno

Mapa:

 

Info:
Samosprávny kraj: Banskobystrický
Okres: Žiar nad Hronom
Región: Hlinické Pohronie
IČO: 00320820
DIČ: 2020529709

Počet obyvateľov: 653 (k 31. 12. 2018)

Samosprávny kraj: Banskobystrický
Okres: Žiar nad Hronom
Región: Hlinické Pohronie

Rozloha: 1044 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1283

Symboly obce:

Erb obce:

V modrom štíte na zlatej sieti dve vodorovne plávajúce strieborné ryby, horná smerom vľavo, dolná vpravo. 

V zmysle heraldickej konvencie bude možné striebornú podľa potreby zamieňať aj bielou, zlatú žltou, pričom sa však tieto farby budú vždy popisovať ako strieborná a zlatá. Pri čiernobielom vyjadrení farieb sa zlatá zastupuje jemným bodkovaním, strieborná ostáva voľná a modrá sa vyjadrí šrafovaním.

Vlajka obce Lovča pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov

vo farbách modrej  (2/9), bielej (2/9), žltej (1/9), bielej (2/9) a modrej (2/9). Vlajka má pomer  strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvoma zástrihmi. Siahajúcimi do tretiny listu vlajky.

Pečať obce Lovča je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC LOVČA. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi.

Od spomenutých troch základných symbolov možno odvodiť ďalšie:

Zástava obce Lovča má podobnú kompozícii ako obecná vlajka. Pomer jej strán však nie je záväzne stanovený, čo znamená, že zástava môže byť aj dlhšia. Zástava sa od vlajky odlišuje tiež tým, že kým vlajka predstavuje voľný kus textilu, ktorý sa vztyčuje na stožiar pomocou lanka, zástava je vždy pevne spojená so žrďou, stožiarom alebo kratším priečnym rahnom.

Erb obce Lovča                     Zástava obce Lovča

          

   

Vlajka starostu obce Lovča

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709