Aktuality

pridané : editor 15 / máj / 2020

Od 14. 9. 2020 bude prebiehať rekonštrukcia zberného dvora za Obecným úradom v Lovči. Počas prác budú kontajnery na separovaný odpad (kovy, plasy, tetrapaky, papier) premiestnené mimo lokalitu stavebných prác, ale stále budú dostupné. Veľkokapacitný kontajner na sklo bude dočasne nedostupný.

pridané : editor 11 / jún / 2018

Kominár zo Žiaru nad Hronom bude vykonávať kominárske práce v Lovči dňa 2. 10. 2020. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na tel.

pridané : editor 10 / sep / 2020

Stanica technickej kontroly PAKAVOZ Žarnovica oznamuje, že podľa záujmu vykoná priamo v obci obhliadku farmárskej techniky za účelom pridelenia farmárskych značiek, ktoré nahrádzajú doterajšie tzv. céčkové značky platné do konca tohto roku.

pridané : editor 09 / sep / 2020

Obec Lovča získala bezplatne licenciu na profesionálny program GstarCAD. Je určený na technické kreslenie (https://www.gstarcad.sk/). Zamestnancom obecného úradu bude nápomocný pri rôznych návrhoch projektov.

pridané : editor 07 / nov / 2019

Informácie o postupe prípravy a realizácii vodovodu v obci

Verejné obstarávanie na stavbu

Informácia o výsledku verejného obstarávania:

pridané : editor 24 / aug / 2020

V intraviláne obce sa nachádzajú viaceré významné dominantné dreviny. Je to skupina líp tvoriaca alej pri detskom ihrisku, pamätná lipa v Parku Alexandra Dubčeka zasadená v roku 1968 a hruška v dvore základnej školy.

pridané : editor 21 / aug / 2020

Väčšina obyvateľov Slovenska vníma lipu ako posvätný strom. Politik a básnik Ján Kollár ju povýšil na symbol slovanskej vzájomnosti. V dávnych časoch bola zasvätená bohyni Lade. Využívali ju pre dobré drevo na hudobné nástroje, na rezbárske práce a jej plody aj na čaj.

pridané : editor 10 / aug / 2020

Od 5. 10. 2020  sa otvára SČK, územný spolok  Žiar nad Hronom kurz opatrovania. Akreditovaný 226-hodinový kurz s platnosťou v SR i v zahraničí kvalitne pripraví záujemcov pre prácu v zdravotníckych zariadeniach, zariadeniach sociálnych služieb či v súkromí.

Stránky

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709