2% z dane pre DHZ Lovča

Vážení občania, Dobrovoľný hasičský zbor Lovča neustále od roku 2005 žiada od Vás dve percentá z Vašich daní. Veľmi nás poteší, ak sa ich rozhodnete venovať nám ,,domácim" , ktorých poznáte a zároveň si môžete veľmi ľahko zistiť, kam boli použité tieto prostriedky v minulosti. Áno, aj vďaka Vám sme od roku 2005 až doteraz získali nemalé finančné prostriedky. Tieto finančné prostriedky boli vynaložené len na technicko-materiálne zabezpečenie chodu DHZ Lovča. Časom sa určite nemálo z Vás presvedčilo, že tieto Vaše dve percentá z daní ste nám nie nadarmo venovali, čo sme Vám ukázali pri povodniach a taktiež formou súťažných výsledkov a našimi verejno-prospešnými aktivitami v obci.

Dúfame , že Vy občania ste boli s našou činnosťou za posledné roky spokojní a že s ňou budete spokojní i naďalej.

Dovoľujeme si využiť možnosť o žiadanie dvoch percent z daní a poprosiť Vás o ich venovanie nám aj v tomto roku.

Vyhlásenie 2% pre DHZ Lovča - dokument na stiahnutie

Ďakujeme - kolektív DHZ Lovča.

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709