Aktuality

pridané : editor 20 / máj / 2019

Otváracie hodiny 15. 7. - 20. 7.:

Pondelok:7:00 - 11:00 
Utorok:7:00 - 12:00 
Streda:7:00 - 12:00 
Štvrtok:7:00 - 12:00 
Piatok:7:00 - 12:00 
Sobota:7:00 - 12:00 
Nedeľa:zatvorené

pridané : editor 15 / júl / 2024

pridané : editor 06 / júl / 2021

ZDRUŽENIE URBÁR-PASIENKA, pozemkové spoločenstvo, 966 21 LOVČA
oznamuje svojim členom, že dňa 26. júla 2024 o 19:00 hod. v kultúrnom dome v Lovči sa uskutoční zhromaždenie spoločenstva s týmto programom:


1. Prezentácia, otvorenie, privítanie, schválenie programu
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov
3. Kontrola uznesení
4. Správy: o činnosti výboru, hospodárení, finančnom hospodárení za rok 2023
5. Správa dozornej rady za rok 2023
6. Správa o výsledku kontroly uznášaniaschopnosti zhromaždenia
7. Diskusia
8. Schválenie uznesenia
9. Záver, občerstvenie

Pozvánka so splnomocnením - dokument na stiahnutie

pridané : editor 08 / júl / 2024

pridané : editor 07 / júl / 2024

pridané : editor 02 / júl / 2024

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť oznamuje občanom obce, že v stredu 3.7.2024, budú pracovníci spoločnosti realizovať odpočty  vodomerov v našej obci.

STVPS žiada občanov, ktorí majú vodomer neprístupný (v dome, za bránou), aby stav vodomeru odčítali sami, odčítaný stav napísali na papier a umiestnili ho na viditeľnom mieste, napr. na bráne, poštovej schránke a pod.

Na odberných miestach, kde vodomer nebude sprístupnený k vykonaniu odpočtu a odberateľ neodčíta stav vodomeru vopred odčítač zanechá odčítací lístok, na ktorom budú uvedené telefónne čísla a e-mail adresy kde bude možné nahlásiť stav vodomeru v čo najkratšom čase.

pridané : editor 03 / máj / 2021

Firma VV s.r.o. bude v piatok 21. 6. 2024 od 16:15 do 16:30 pri Obecnom úrade vymieňať papier za hygienické papierové výrobky. Papier zviažte, kartón sa nezbiera.

pridané : editor 19 / mar / 2024

Stránky

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709