Aktuality

pridané : editor 12 / dec / 2017

V zmysle § 12, ods. 1 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvolávam ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lovči, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 8. 12.

pridané : editor 07 / nov / 2019

Dňa 6. 12. 2022 budú v obci asfaltované ulice Hviezdoslavova a Pod Tehelňou (pri súpisných číslach 121 - 125). Počas asfaltovania budú ulice neprejazdné. Prosíme obyvateľov domov na týchto uliciach, aby neparkovali vozidlá na ceste a ani v jej blízkosti. Ďakujeme za porozumenie.

pridané : editor 30 / mar / 2020
pridané : editor 11 / nov / 2022

pridané : editor 16 / nov / 2022

pridané : editor 14 / nov / 2022

Dňa 29.10.2022 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády SR č. 353/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 103/2020 Z. z.

pridané : editor 10 / nov / 2022

Obec Lovča zverejňuje e-mailovú adresu pre doručenie žiadostí o voľbu poštou:

pridané : editor 10 / jún / 2022

Výsledky komunálnych volieb konaných dňa 29. 10. 2022 v obci Lovča:

pridané : editor 14 / okt / 2022

Stránky

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709