Aktuality

pridané : editor 03 / jan / 2015

Video z koncertu, ktorý sa uskutočnil 25. 12. 2014 v kostole Sv. Filipa a Jakuba v Lovči.

pridané : editor 29 / dec / 2014

Nástenný kalendár Lovča a okolie 2015 je formátu A3, obsahuje list s titulnou fotografoiou a 6 obojstranne tlačených listov pre jednotlivé mesiace roka. V kalendári sa nachádzajú fotografie obce Lovča a okolitej prírody. Cena kalendára je 5,50 €, zakúpiť si ho môžete na Obecnom úrade v Lovči.

pridané : editor 17 / dec / 2014

Po sťažnostiach niektorých občanov obce na nekvalitné služby spoločností SSE - Distribúcia a Orange, boli v mene Obce Lovča zaslané týmto spoločnostiam reklamácie. Pre informáciu o ich riešení sú reklamácie a odpovede zverenené tu:

pridané : editor 12 / dec / 2014

Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s., ako prevádzkovateľ distribučnej plynárenskej siete na Slovensku oznamuje, že v nasledujúcich dňoch bude v obci Lovča meniť odorant zemného plynu, čo je zmes pridávaná do zemného plynu za účelom dosiahnutia jeho prenikavého zápachu.

pridané : editor 05 / dec / 2014

Obci Lovča bolo doručené Rozhodnutie ministra životného prostredia Slovenskej republiky o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu.

pridané : editor 27 / aug / 2014

Výsledky volieb:

Počet voličov: 589

Počet voličov, ktorým boli odovzdané obálky: 138

Počet odovzdaných platných hlasov: 132

Účasť vo voľbách: 23,43 %

Voľba starostu obce:

pridané : editor 24 / okt / 2014

V októbri 2014 boli zhotovené letecké fotografie obce Lovča a okolia:

pridané : editor 02 / sep / 2014

2. 9. 2014 bol v Základnej škole v Lovči slávnostne otvorený školský rok 2014/2015. Riaditeľka školy Mgr. Anita Rečlová, učiteľka Ivica Lukáčová, vychovávateľka Andrea Trnková a farár Mgr. František Havlík privítali žiakov i rodičov, prvákom boli odovzdané darčeky na privítanie.

pridané : editor 04 / aug / 2014

DHZ Lovča sa chce týmto spôsobom poďakovať všetkým dobrým ľuďom, čo aj v tomto roku poukázali 2 % z dane príjmov fyzických alebo právnických osôb na činnosť nášho dobrovoľného hasičského zboru. Srdečná vďaka.

pridané : editor 01 / júl / 2014

Pozrite si videá zo stretnutí lovčianskych rodákov, ktoré boli doteraz digitalizované. Nájdete ich vo FOTO A VIDEO galérii alebo na tomto odkaze.

Stránky

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709