Otvorenie školského roka 2014/2015

2. 9. 2014 bol v Základnej škole v Lovči slávnostne otvorený školský rok 2014/2015. Riaditeľka školy Mgr. Anita Rečlová, učiteľka Ivica Lukáčová, vychovávateľka Andrea Trnková a farár Mgr. František Havlík privítali žiakov i rodičov, prvákom boli odovzdané darčeky na privítanie. V školskom roku 2014/2015 budú ZŠ Lovča navštevovať žiaci:

  1. ročník - Hana Kukučková, Karolína Trubenová, Martin Vanka
  2. ročník - Matrin Hrmo, Matej Kabina, Filip Truben
  3. ročník - Monika Hajdoniová, Ema Chudobová, Ella Kováčová, Lukáš Kukučka, Matúš Truben, Nina Trubenová, Martin Labaš
  4. ročník - Nina Oravcová, Barbora Rajčanová, Matej Truben

O Základnej škole v Lovči sa dočítate viac na internetovej stránke školy, na ktorú je odkaz aj v menu Inštitúcie a organizácie.

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709