Zverejnenie ponuky na odpredaj nehnuteľností a výzva na predloženie cenovej ponuky

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709