Zápis detí do Materskej školy Lovča

Pozývame deti a ich rodičov na zápis detí do Materskej školy Lovča k 1.9.2019. Zápis bude prebiehať od 2. 5. do 31. 5. 2019.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si môžete vyzdvihnúť v Materskej škole.

Vyplnenú a potvrdenú žiadosť od pediatra odovzdajte v Materskej škole v Lovči od 2.5. 2019 do 31.5.2019.

Kritériá na prijatie dieťaťa do materskej školy:
Na základe Vyhlášky č. 308/2009 MŠ SR, ktorou sa mení Vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709