Vodovod - zmluva o pripojení

V mene Obecného zastupiteľstva ďakujem za prejavenie záujmu o vodovodné prípojky. Počet obyvateľov nehnuteľností, ktoré budú napojené na vodovod, je 567. To tvorí 84% napojenosť. Obecné zastupiteľstvo dňa 13. 7. 2017 na základe tohoto počtu rozhodlo o pokračovaní v zámere výstavby vodovodu v obci.

Ešte stále je možné nahlásiť záujem o vodovodnú prípojku.

Návrh Zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy o pripojení na verejný vodovod

V prípade záujmu o vodovodnú prípojku:

  • Prídite na Obecný úrad, najlepšie spolu všetci vlastníci nehnuteľnosti.
  • Na Obecnom úrade sa do zmluvy doplnia údaje do Článku 1 bod 2, Článku 2 bod 3 a Článku 4 bod 9.
  • Zmluvu podpíšete v štyroch rovnopisoch, jeden zostáva vám, ako budúcemu odberateľovi.


Informácie o vodovodných prípojkách:

  • náklady na vodovodnú prípojku hradí budúci odberateľ – vlastník nehnuteľnosti, ku ktorej bude privedená prípojka. Vodárenská spoločnosť dovedie vodovodné potrubie až na hranicu pozemku budúceho odberateľa. Cena prípojky pozostáva z nákupu šachty, ventilov, prípadne prác na inštaláciu a pohybuje sa okolo 200 €,
  • vodovodná prípojka bude zriadená pri hranici pozemku; odporúča sa, aby bola vo dvore, čo zabráni poškodeniu,
  • zriadením vodovodnej prípojky nie je podmienený minimálny odber vody z vodovodu. Teda po zriadení prípojky nie je nútený majiteľ prípojky odoberať vodu,
  • projektová dokumentácia pre výstavbu vodovodu je z roku 2007. Je teda potrebné, aby si majitelia rodinných domov vybudovaných po roku 2007 skontrolovali, či je vodovodná prípojka navrhnutá aj k ich domu. V opačnom prípade je potrebné požiadať o doplnenie prípojky,
  • projektová dokumentácia vodovodu je dostupná k nahliadnutiu v zasadačke na Obecnom úrade v Lovči,
  • v prípade viacerých vlastníkov je na zmluve postačujúci podpis väčšiny vlastníkov.
PrílohaVeľkosť
PDF icon zbz_dodavka_vody-obcan.pdf49.36 KB

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709