Vodovod - príprava žiadosti o dotáciu

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. sa bude uchádzať o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu stavby „Hlinické pohronie – zásobovanie pitnou vodou obcí Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa, Lovča“. Poskytovateľ dotácie je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Jednotlivé obce musia garantovať, že na vodovod sa po jeho výstavbe minimálne 85% odberateľov. Je teda na záujme obyvateľov, či sa v uvedenom zámere bude ďalej pokračovať. Obecné zastupiteľstvo má do 15. 7. 2017 rozhodnúť, či sa má zámer výstavby vodovodu realizovať. Rozhodovať bude na základe počtu uzatvorených zmlúv o budúcom pripojení, ktoré uzavrie budúci odberateľ. Návrh Zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy o pripojení na verejný vodovod nájdete pod textom.

Na základe záujmu o pripojenie rozhodne Obecné zastupiteľstvo o prijatí zmluvy o podmienkach vzájomnej spolupráce medzi Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a Obcou Lovča. V tejto zmluve sa obec zaviaže splniť požadovaný ukazovateľ napojenosti 85%. V prípade, že po výstavbe vodovodu nebude už o pripojenie záujem, Stredoslovenská vodárenská spoločnosť bude musieť dotáciu vrátiť. Dotáciu si bude následne nárokovať od obce.

V utorok 27. 6. 2017 o 17:00 sa uskutoční zasadanie Obecného zastupiteľstva v malej sále kultúrneho domu za prítomnosti zástupcov Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti.

Využite teda možnosť konzultovať svoje otázky priamo s nimi. Vodovod je inžinierska sieť, ktorá dnes už patrí k samozrejmosti a bežnej dostupnosti každému občanovi. Preto spolu s poslancami Obecného zastupiteľstva veríme, že v Lovči bude o pripojenie na vodovod dostatočne veľký záujem. Tento prístup mám vytvorí priestor, aby sme diskutovali už o technických detailoch, či jednotlivých bodoch zmluvy. Otázok na tieto témy, ktoré je potrebné zodpovedať je veľa. Napríklad spôsob prípravy pre vodovodnú prípojku v prípade novostavieb, križovanie chodníkov či ciest, určenie odberateľa v prípade viacerých vlastníkov nehnuteľnosti.

Už teraz majú mnohé domácnosti v Lovči problémy s výdatnosťou vlastnej studne. Častejší problém je s kvalitou vody. To sa prejavuje najmä na zvýšených množstvách dusičnanov, baktérií, zákale alebo dokonca zápachu.

Informácie o vodovodných prípojkách:
- náklady na vodovodnú prípojku hradí budúci odberateľ – vlastník nehnuteľnosti, ku ktorej bude privedená prípojka. Vodárenská spoločnosť dovedie vodovodné potrubie až na hranicu pozemku budúceho odberateľa. Cena prípojky pozostáva z nákupu šachty, ventilov, prípadne prác na inštaláciu a pohybuje sa okolo 200 €.

- V domácich rozvodoch vody bude potrebné oddeliť vodu z vodovodu a vodu zo studne. V opačnom prípade by sa voda zmiešala a zhoršila by ukazovatele vody v celej obci. Súčasné napojenie studne a vodovodu je preto hodnotené ako trestný čin. Je samozrejme možné mať oddelené rozvody, kde napríklad do kuchyne je dovedená pitná voda z vodovodu, ale na splachovanie sa používa stále studničná voda.

- Zriadením vodovodnej prípojky nie je podmienený odber vody z vodovodu. Teda po zriadení prípojky nie je nútený majiteľ prípojky odoberať vodu.

- Dostupná vodovodná prípojka predstavuje pre domácnosť rôzne výhody:

pitná voda, u ktorej sa sleduje až 60 parametrov kvality
dostupnosť  pitnej vody v prípade výpadku elektrickej energie
dostupnosť pitnej vody v prípade povodní a zaliatia studní vodou z povodňovej vlny
dostupnosť pitnej vody pri poruche čerpadla spôsobenej napríklad výpadkom jednej fázy distribučnej siete, či pri inej poruche na domových rozvodoch
zvyšuje hodnotu nehnuteľnosti

Projektová dokumentácia pre výstavbu vodovodu je z roku 2007. Je teda potrebné, a veľmi dôležité, aby si majitelia rodinných domov vybudovaných po roku 2007 skontrolovali, či je vodovodná prípojka navrhnutá aj k ich domu. V opačnom prípade je potrebné požiadať o doplnenie prípojky tiež do 15. 7. 2017. Projektová dokumentácia je dostupná k nahliadnutiu na Obecnom úrade, tiež bude k dispozícii na zasadaní Obecného zastupiteľstva 27. 6. v kultúrnom dome.

PrílohaVeľkosť
Microsoft Office document icon zbz_dodavka_vody.doc109.5 KB

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709