Geoportál obce

V ľavom stĺpci internetovej stránky lovca.sk nájdete odkaz na Geoportál obce Lovča. Môžete v ňom využiť rôzne možnosti zobrazenia, ako aj funkcie merania vzdialenosti a plochy. Mžnosti zobrazenia je možné vybrať po rozkliknutí základného menu v pravom stĺpci. Použitá letecká mapa je z roku 2012, čo je výhoda oproti aplikácii GoogleEarth, s leteckou mapou z roku 2004. Niektoré z možností Geoportálu:
Mapy:
 • Letecká, hybridná, základná mapa
 • Historická mapa
Kataster nehnuteľností:
 • Druhy pozemkov
 • Pozemky obce
 • Budovy
 • Parcely registra "C"
 • Hranice parciel "C"
 • Vnútorná kresba parciel
 • Čísla parciel "C"
 • Počet vlastníkov podľa "C"
 • Parcely registra "E"
 • Hranice parciel "E"
 • Čísla parciel "E"

 

 

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709