Zbieranie odpadu z rigolov hlavnej cesty

25. 3. 2015 verejnoprospešní zamestnanci obce vyzbierali odpad nahromadený v rigoloch hlavnej cesty III/05075 v úseku katastrálnych hraníc obce Lovča. Drobné čierne skládky vznikajúce pri tejto ceste, ale aj pri ceste vedúcej k vodnej nádrži Zákruty boli odstraňované aj priebežne krátko po ich vzniku.

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709