Zberný dvor za Obecným úradom

Od 14. 9. 2020 bude prebiehať rekonštrukcia zberného dvora za Obecným úradom v Lovči. Počas prác budú kontajnery na separovaný odpad (kovy, plasy, tetrapaky, papier) premiestnené mimo lokalitu stavebných prác, ale stále budú dostupné. Veľkokapacitný kontajner na sklo bude dočasne nedostupný.

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709