Zavlažovanie hlavného ihriska

13. 5. 2020 začala realizácia projektu zavlažovania hracej plochy hlavného futbalového ihriska. Do hracej plochy bude umiestnených 24 rotačných postrekovačov. Ovládanie zavlažovania bude cez mobilnú aplikáciu.

Cena za zhotovenie diela je 13 276,80 €. Na projekt bola poskytnutá obci dotácia zo Slovenského futbalového zväzu 10 000€ a na spoluúčasť sponzorský dar.

Rozmiestnenie postrekovačov

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709