Zateplenie Základnej a Materskej školy

Zateplenie budovy Základnej školy a Materskej školy bolo realizované z dotácie Environmentálneho fondu vo výške 199 049,88€. Vysúťažená hodnota diela bola 209 526,19 €. Následne bola vykonaná z vlastných zdrojov obce aj výmena strešnej krytiny Materskej školy.

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709