Základné údaje a kontakt TJ Lovča

Adresa:

Telovýchovná jednota Lovča

Geromettova 95

96621 Lovča

IČO: 14223376

DIČ: 2020533482

IBAN: SK5865000000000020237099 SWIFT: POBNSKBA

 

Výkonný výbor TJ Lovča

Predseda: Peter Švehlík, mail: svehlik.p@gmail.com

Členovia:

Pavol Magula

Pavol Kukučka

Boris Šandor

Kontrolná komisia:

Peter Truben

Ing. Monika Bojová

František Páleník

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709