Základné údaje DHZ a OHZ Lovča

Adresa:
Dobrovoľný hasičský zbor Lovča
Námestie SNP 48, 966 21 Lovča

IČO: 00177474/5102
Číslo účtu: SK6856000000005303602001

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709