Wifi pre Teba

 

Oznámenie o realizácii projektu

Názov projektu: Wifi pre Teba

ITMS2014+: 311071ABR9
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť
Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Prijímateľ: Obec Lovča, Geromettova 95, 966 21 Lovča
Miesto realizácie: Obec Lovča
Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 €

Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

Bod 1 - Hlavné ihrisko-Stĺp SSE - Externý AP (48.57421, 18.82141)
Bod 2 - Multifunkčné ihrisko- Stĺp osvetlenia ihriska-Externý AP (48.57355, 18.82088)
Bod 3 - Autobusová zástavka 1-Externý AP (48.5736, 18.81872)
Bod 4 - Obecný úrad-Externý AP (48.57331, 18.81735)
Bod 5 - Škola-Stĺp SSE- Externý AP (48.57287, 18.81605)
Bod 6 - Hronská-Stĺp SSE- Externý AP (48.57268, 18.81522)
Bod 7 - Kultúrny dom-Stĺp SSE- Externý AP (48.57224, 18.81332)
Bod 8 - Autobusová zástavka 2-Stĺp SSE-Externý AP (48.57208, 18.81265)
Bod 9 - Námestie SNP-Stĺp SSE- Externý AP (48.57165, 18.81285)
Bod 10 - Pod Tehelňou-Stĺp SSE-Externý AP (48.57147, 18.81117)
 

Aktuálny stav realizácie projektu: V súčasnosti prebieha kontrola verejného obstarávania na Ministerstve dopravy a výstavby SR. Po úspešnom ukončení kontroly verejného obstarávania, pristúpime k budovaniu bezplatnej wifi. Verejné obstarávanie bolo podané na kontrolu 13.05.2020.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk
Riadiaci orgán: www.mindop.sk
Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

 

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709