Výročná členská schôdza DHZ Lovča - 20. 1. 2018

20. januára 2018 sa v kultúrnom dome v Lovči uskutočnila výročná členská schôdza DHZ Lovča. Na schôdzi bola vyhodnotená činnosť DHZ Lovča za rok 2017, ako i finančná správa za rok 2017. Následne bol prijatý plán hlavných úloh na rok 2018 a uznesenie z výročnej členskej schôdze.

Na schôdzi sa okrem členov DHZ Lovča zúčastnil starosta obce, poslanci Obecného zastupiteľstva, kde dvaja členovia DHZ sú zároveň aj poslanci OZ. Ďalej delegáti z Územného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR , dôstojný pán farár a ďalší hostia. Činnosť DHZ Lovča bola zo strany starostu obce ale i prítomných členov hodnotená veľmi pozitívne, predovšetkým aktivita v zásahovej činnosti, pohárové súťaže, domáca súťaž Kýblovačka - súťaž o najrýchlejšie sanie, práca s mládežou. DHZ tiež pomáhalo pri organizovaní, alebo organizovalo kultúrno spoločenské podujatia v obci a to napríklad stavanie mája, deň detí pre obec a materskú a základnú školu, hodová zábava Twenty Five s Julom Viršíkom.

Dlhoročnému členovi Jaroslavovi Valentovi bola odovzdaná stužka za vernosť 30 rokov a k životnému jubileu 60 rokov mu boli odovzdané dary na pamiatku. Po oficiálnej časti nasledovalo občerstvenie z pohostením.

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709