Vybavenie kultúrneho domu pre spoločenské podujatia 2023

Podľa projektu bolo zakúpené v zmysle článku 1 ods. 1 Zmluvy č. 439/2023/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023 vybavenie:

5 kusov skladacích stand-by stolov, priemer 80 cm, výška 110 cm, cena spolu 354€
10 kusov skladacích lavíc 183 x 30 cm, cena spolu 852€
1 kus nerezový kuchynský drez dvojdielny zváraný 130 x 70 cm, cena 538,80€
2 kusy rozkladacích stanov 6 x 3 m, cena spolu 580€

Finančná dotácia: 2000,00 €
   Spoluúčasť obce: 324,80 €
                   Spolu: 2324,80 €

Zakúpené vybavenie je uložené v kultúrnom dome v Lovči. V súlade so zámerom žiadosti budú použité pri rôznych spoločenských podujatiach. Nové vybavenie kultúrneho domu umožní dôstojnejší priebeh podujatí v kultúrnom dome. Skladacie stoly a lavice budú slúžiť aj na podujatia v exteriéri – napríklad športový areál, kde sa konajú futbalové turnaje, deň detí, vatra a podobne. Na exteriérové podujatia budú používane aj dva rozkladacie stany - na úkryt pred dažďom alebo na vytvorenie tieňa.  Stoly stany aj lavice je možné poskladať, stoličky sú stohovateľné. Týmto sa výrazne zjednodušilo ich skladovanie. Nerezový kuchynský dvojdielny drez je umiestnený v kuchyni kultúrneho domu. Nahradil sa ním starý železný smaltovaný drez, ktorý bol zastaralý. Takto sa zvýšila úroveň hygieny a tiež efektivita práce. Realizáciou projektu sa výrazne skvalitní spoločenský život v obci na dlhé roky do budúcnosti.

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709