Vybavenie kultúrneho domu na spoločenské podujatia

Podľa projektu boli v obci zakúpené v zmysle článku 1 ods. 1 Zmluvy č. 616/2020/ODDRF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2020:

15 kusov drevených stolov 180 x 80 cm
15 kusov skladacích stolov 180 x 76 cm
5 kusov stand-by cateringových stolov
40 kusov konferenčných stoličiek

Finančná dotácia: 3000,00 €
   Spoluúčasť obce: 671,76 €
                    Spolu: 3671,76 €

Zakúpené stoly a stoličky sú uložené v kultúrnom dome v Lovči. V súlade so zámerom žiadosti budú použité pri rôznych spoločenských podujatiach. Nové vybavenie kultúrneho domu umožní dôstojnejší priebeh podujatí v kultúrnom dome. Skladacie stoly budú slúžiť aj na podujatia v exteriéri – napríklad športový areál, kde sa konajú futbalové turnaje, deň detí, vatra a podobne. Realizáciou projektu sa výrazne skvalitní spoločenský život v obci na dlhé roky do budúcnosti. Stoly je možné poskladať, stoličky sú stohovateľné. Týmto sa výrazne zjednodušilo ich skladovanie.

 

 

Fotodokumentácia starých a nových zakúpených stolov a stoličiek:

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709