Vybavenie fitcentra v obci Lovča

Projekt bol podporený dotáciou poslancov BBSK podľa VZN 25/2014 vo výške 3500 €.

Podľa projektu bolo zakúpené vybavenie fitcentra v obci v zmysle článku 1 ods. 1 Zmluvy č. 368/2018/ODDF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2018: protismerná kladka, jednoručné činky, činkové kotúče, posilňovacia klietka skladkou.

Finančná dotácia:     3500,00 €
Spoluúčasť obce:       402,59 €
Spolu:                       3902,59 €

Realizácia: 1. 7. - 31. 8. 2018

 

Dobrovoľníci z Lovče rekonštruovali priestory fitcentra. Obec túto iniciatívu podporila nákupom nového vybavenia. Veľkou pomocou bola dotácia podľa VZN 25/2014 Banskobystrického samosprávneho kraja vo výške 3500 €. Realizácia projektu začala stavebnými prácami. Boli odstránené drevené parkety z podlahy. Na pôvodný betón bola uložená plastová fólia, karirohože a naliaty tenký betónový poter. Po vytuhnutí poteru boli natreté steny a radiátory. Na vyzretý betón sa rozprestreli záťažové koberce. Na stenu boli namontované veľkoplošné zrkadlá.

Do takto pripravenej miestnosti sa umiestnili pôvodné použiteľné tréningové prvky. Po dodaní objednaného tovaru bola zmontovaná posilňovacia klietka s kladkou a protismerná kladka. Na stojany boli umiestnené nové činkové kotúče. Tiež bolo pripravené miesto pre nové gumené jednoručné činky. Takto rekonštruované fitcentrum bolo znovu sprístupnené pre záujemcov, ktorí môžu trénovať v čistom prostredí s kvalitným a bezpečným náradím.

Hodnotiaca správa

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709