Voľby do orgánov samosprávnych krajov 4. 11. 2017 - výsledky vo volebnom okrsku Lovča

Účasť:                                                                                                                        51,75%

Počet voličov zapísaných v zozname voličov:                                                                  570

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní:                                                                295

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku:                                                                             294

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva:                    288

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu samosprávneho kraja:289

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na poslancov zastupiteľstva podľa poradia na hlasovacom lístku:

1. Dušan Antal - 34

2. Dušan Bosák - 37

3. Alexander Ferenčík - 20

4. Vladimír Flimer - 112

5. Daniel Gelien - 111

6. Štefan Henžel - 22

7. Anton Holka - 18

8. Vladimír Ihradský - 7

9. Radovan Junas - 23

10. Božena Kováčová - 129

11. Juraj Kratky - 24

12. Pavel Kravec - 33

13. Ladislav Kukolík - 110

14. Rastislav Kysel - 45

15. Anna Líšková - 50

16. Juraj Paulík - 13

17. Ivan Petráš - 4

18. Dušan Rajčan - 15

19. Lívia Šouc Kosťová - 33

20. Judita Tabernausová - 6

21. Pavol Veselý - 10

22. Marián Vojtko - 20

23. Emil Vozár - 46

24. Andrea Žiaková - 87

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na predsedu samosprávneho kraja podľa poradia na hlasovacom lístku:

1. Viliam Baňák

2. Miroslav Gálik - 1

3. Pavel Greksa - 2

4. Martin Juhaniak - 43

5. Michal Kantor

6. Igor Kašper - 42

7. Martin Klus - 3

8. Vojtech Kökény - 4

9. Marian Kotleba - 70

10. Ján Lunter - 123

11. Stanislav Mičev

12. Zdenek Očovan

13. Alena Pivovarčiová - 1

14. Ivan Saktor

15. Jozef Sásik

16. Jozef Šimko

17. Milan Urbáni

 

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709