Úradné hodiny Stavebného úradu a kontakty

  Pondelok7:30 - 15:30
  Utoroknestránkový deň
  Streda7:30 - 15:30
  Štvrtoknestránkový deň
  Piatoknestránkový deň

Počas nestránkových dní (utorok, štvrtok a piatok) bude kancelária na 6. poschodí č. 89 - Bc. Kamodyová Petra - slúžiť ako PODATEĽŇA (stavebníci budú môcť podať svoje žiadosti, podnety, návrhy a pod.). To znamená, že vstup na stavebný úrad pre stavebníkov bude zabezpečený cez túto kanceláriu. Sídlo stavebného úradu je na Námestí Matice slovenskej v Žiari nad Hronom č 8 (biely dom).

 
 
Vysvetlenie nestránkových dní - pracovníci stavebného úradu sa zúčastňujú zvolaných konaní prípadne zabezpečujú písomnú agendu pridelených spisov.
 
V prípade, že stavebníkom nebude vyhovovať stránkový deň je možné dohodnúť si telefonicky iný deň s konkrétnou osobou.
 
Pracovníčka stavebného úradu pre Obec Lovča:

Bc. Marcela Maliková - 045/ 678 71 49, marcela.malikova@ziar.sk

Vedúci odboru:

Ing. Stanislava Holosová - 045/ 678 71 42, stanislava.holosova@ziar.sk

Pracovníci stavebného úradu:

Bc. Marcela Maliková - 045/ 678 71 49, marcela.malikova@ziar.sk
Lýdia Tóthová - 045/ 678 71 49, lydia.tothova@ziar.sk
Ing. Miroslav Gocník - 045/ 678 71 49, miroslav.gocnik@ziar.sk
Bc. Petra Kamodyová - 045/ 678 71 78, petra.kamodyova@ziar.sk
Ing. Zuzana Michalcová - 045/ 678 71 78, zuzana.michalcova@ziar.sk
Ing. Beata Mešťanová - 045/678 71 12, beata.mestanova@ziar.sk
Lívia Krajmerová - 045/678 71 12, livia.krajmerova@ziar.sk
Ing. Blažena Kollárová - 045/678 71 24, blazena.kollarova@ziar.sk

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709