Úcta k starším - 30. 10. 2016 - video

30. 10. 2016 sa v kultúrnom dome konal program pri píležitosti októbra - mesiaca úcty k starším. S piesňami vystúpili muž a ženy z Lovčianskej folklórnej skupiny, s pásmom básní a piesní sa predstavili žiaci Základnej školy v Lovči. Ďakujeme všetkým za pomoc pri príprave podujatia.

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709