Úcta k starším 25. 10. 2015

 

V nedeľu 25. 10. 2015 sa v kultúrnom dome v Lovči uskutočnil program pri príležitosti októbra - mesiaca úcty k starším. Ľudové piesne zaspievali speváci z Lovče aj zo Šášovského Podhradia, s krátkym programom vystúpili deti z Materskej a Základnej školy. Po oficiálnej časti programu sa premietal záznam z 9. stretnutia lovčianskych rodákov. Všetkým, ktorí sa podieľali na priebehu celého podujatia patrí veľké poďakovanie

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709