Úcta k starším - 13. 10. 2019

 

Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli pripraviť podujatie pre našich starších spoluobčanov pri príležitosti októbra - mesiaca úcty k starším, 13. 10. 2019

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709