Tradičný lovčiansky kroj - projekt s podporou VÚC BBSK

 

Názov projektu:        Tradičný lovčiansky kroj

Termín realizácie:     7/2016 – 12/2016

Vecné zhodnotenie projektu:


Podľa projektu boli zadané pokyny na zhotovenie častí tradičného lovčianskeho kroja nasledovne:

Sukňa dámska            10 kusov, cena 30,00 €/kus, celkom 300,00 €
Nohavice pánske        6 kusov, cena 50,00 €/kus, celkom 300,00 €
Košeľa pánska           6 kusov, cena 30,00 €/kus, celkom 180,00 €
Čižmy pánske             6 párov, cena za pár 95,00 €, celkom 570,00
Čižmy dámske            10 párov, cena za pár 95,00 €, celkom 950,00 €

Spolu:                         2300,00 €
Finančná dotácia:       2000,00 €
Spoluúčasť obce:        300,00 €

Kroje budú slúžiť pre účinkujúcich na podujatiach obce, z ktorých na rok 2017 pripravuje obec tieto:

18. 2. – Maškarný ples
25. 2. – Fašiangy
16. 4. – Pozdrav jubilantom
30. 4. - Stavanie mája
21. 6. - 25. 6. - Majstrovstvá SR a ČR v cestnej cyklistike 2017
25. 11. - Hodová zábava

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709