Súhrnné správy o zákazkách s cenami vyššími ako 5.000€

2016

1. štvrťrok 2016   -   0

2. štvrťrok 2016    

Predmet zákazky: Multifunkčné ihrisko

Hodnota zákazky: 77.576,90 € 

Identifikácia dodávateľa: SPORT SERVICE, s.r.o.

3. štvrťrok 2016   -   0

4. štvrťrok 2016

Predmet zákazky: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom

Hodnota zákazky: 55.263,16 €

Identifikácia dodávateľa: TERES invest, s.r.o.


2017

1. štvrťrok 2017  -  0

2. štvrťrok 2017

Predmet zákazky: Merače rýchlosti

Hodnota zákazky: 12.260,00 €

Identifikácia dodávateľa: BELLIMPEX, s.r.o.

3. štvrťrok 2017

Predmet zákazky: Obnova obecného úradu Lovča

Hodnota zákazky: 131.424,52 €

Identifikácia dodávateľa: Pri Jazere plus, s.r.o.

4. štvrťrok 2017  -  0


 

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709