Stolný tenis indoor aj outdoor 2019 - projekt s podporou VÚC BBSK

Podľa projektu boli zakúpené v zmysle článku 1 ods. 1 Zmluvy č. 602/2019/ODDF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2019: 2 kusy interiérových stolov na stolný tenis, 1 exteriérový stôl na stolný tenis, 2 ukazovatele skóre.

Finančná dotácia: 2000,00 €
Spoluúčasť obce:     220,40 €
Spolu:                     2220,40 €

Interiérové stoly na stolný tenis sú uložené v športovej hale kultúrneho domu v Lovči, kde sú k dispozícii pre použitie záujemcom o hru. Exteriérový stôl je pripevnený k betónovej platforme na detskom ihrisku. Platforma s rozmermi 4 x 7 m bola zhotovená dobrovoľníkmi. Stôl je na nej pevne ukotvený a takto je vytvorená možnosť hry stolného tenisu spolu s pevným povrchom pre hráčov.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí pomáhali pri realizácii tohoto projektu.

Hodnotiaca správa

 

 

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709