Štafetový beh Od Tatier k Dunaju - 17. 8. 2019 - foto a video

Gratulujeme bežcom z Lovča Running Team k uspešnému zvládnutiu štafetového behu Od Tatier k Dunaju 2019 aj za reprezentovanie našej obce na tomto podujatí. Poďakovanie patrí tiež všetkým, ktorí v našej obci počas prechodu bežcov vytvorili intenzívnu divácku kulisu. 

Tabuľka s umiestnením:

https://www.odtatierkdunaju.sk/index.php/sk/component/odtatierkdunaju/?view=results&type=teams&resultType=1

 

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709