Sociálny taxík

Slovenský červený kríž v Žiari nad Hronom má k dispozícii osobné motorové vozidlo s výsuvnou plošinou vhodné aj pre imobilných občanov a zabezpečuje odvoz do zdravotníckych zariadení, prípadne podľa požiadavky občana v rámci banskobystrického kraja. O odvoz môže požiadať osoba, ktorej zdravotný stav nedovoľuje využiť hromadnú prepravu, nie je podmienka poberať invalidný dôchodok, alebo mať preukaz ZŤP.

Cena za prepravu je 0,30€/km.

V prípade, že občan nemá v rodine motorové vozidlo, má nárok na príspevok z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, do výšky 101,00€ mesačne.

 

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709