Rozžiarme si Vianoce - prvky svetelnej dekorácie

 
 
Podľa projektu boli v obci zakúpené v zmysle článku 1 ods. 1 Zmluvy č. 352/2021/ODDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2021:
15 kusov svetelné 3D gule, priemer 65 cm
Finančná dotácia:   2500,00 €
Spoluúčasť obce:    1324 ,00 €
                     Spolu:   3824,00 €
 
Cieľom projektu bolo modernizovať a rozšíriť svetelnú výzdobu v obci počas vianočných sviatkov, dosiahnuť pozitívny estetický dojem z vianočného osvetlenia a spríjemniť sviatky verejnosti.
Nakúpené nové svetelné motívy vianočného osvetlenia budú každoročne v období približne od 1. 12 do 31. 1. umiestňované na stĺpy verejného osvetlenia v obci, čo rozširuje pôsobnosť projektu na dlhé časové obdobie životnosti samotných svetelných prvkov.
 
Vplyvom pandémie na trhové hospodárstvo a spôsobený všeobecný nedostatok tovarov vznikol predpoklad, že po zadaní objednávky po 1. 11. 2021 už dodávatelia nebudú schopní požadovanú svetelnú výzdobu zabezpečiť a tiež namontovať v požadovanom termíne.
Preto prijímateľ dotácie požiadal o termín realizácie od 1. 9. 2021, ktorý vytváral väčší časový priestor od zadania objednávky po výrobu a tiež montáž vianočnej svetelnej výzdoby.
 
Nové vianočné osvetlenie je nainštalované na stĺpoch verejného osvetlenia v línii súbežnej s hlavnou cestou na úseku 1km. Toto vytvára pôsobivú estetickú líniu viditeľnú pre peších aj
Touto cestou chcem vyjadriť poďakovanie poslancom Banskobystrického samosprávneho kraja za pridelenie dotácie a tiež samotnej inštitúcii za možnosť uchádzania sa o podporu verejnoprospešných projektov.

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709