Rekonštrukcia podlahy vestibulu MŠ - projekt s podporou Nadácie Tubapack

V Materskej škole v Lovči bola  počas zimných prázdnin šk. roku 2023/2024 rekonštruovaná podlaha vestibulu. Pôvodná gumená podlaha inštalovaná približne v roku 1980 vzhľadom na frekvenciu záťaže a tiež s prihliadnutím na proces starnutia materiálu bola v nevyhovujúcom stave. Stav podlahy bol označený ako závadný aj pri kontrole Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom.

Nová podlaha bude pozostáva z PVC podlahového materiálu uloženého na spevnenom nivelovanom podklade a epoxidovej hydroizolácii. 

Projekt bol podporený finančnou darom 400€ od Nadácie Tubapack. Za pomoc ďakujeme!

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709