Rekonštrukcia oplotenia cintorína 2022 - Projekt s podporou BBSK

Stav projektu: Priebeh realizácie

Plánovaný termín realizácie: 1. 7. - 31. 10. 2023

Výška dotácie z BBSK: 3600€

Popis projektu:

Cintorín sa nachádza v centre zastavanej zóny na parcelách E-KN 80 a E-KN 627/29, vo vlastníctve Obce Lovča. Predmetom projektu je odstránenie starého železného pletiva a náhrada za betónové oplotenie. Pletivo sa vplyvom korózie rozpadá. Pletivo je hranica medzi pohrebiskom a susednými záhradami, takže občania nemajú súkromie počas obradov. Bezprostredným výhľadom do súkromných záhrad pohrebisko stráca pietny charakter. Skorodované plotové stĺpiky a železné pletivo sú už nevhodné
a nedôstojné. Vzhľadom na havarijný stav už túto situáciu nepomôže vylepšiť ani nový náter. Pletivo cez leto prerastá trávou, ktorú treba pracne odstraňovať.

Zámer - Návrh na riešenie
Demontáž starého kovového pletiva a stĺpikov a výstavba nového betónového oplotenia s výškou 150 cm. Betónové oplotenie pozostáva z betónových stĺpikov rozmiestnených vo vzdialenostiach 200 cm. Do drážky v stĺpikoch sa zasunú plotové dielce. Rozmer dielcov je 200 x 50 cm. Do každého poľa medzi stĺpikmi sa zasunú tri plotové dielce, ktoré vytvoria jeden funkčný a estetický celok. Takto sa vytvorí súvislá línia oplotenia na dĺžke približne 120 metrov.

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709