Rekonštrukcia oplotenia cintorína 2022 - Projekt s podporou BBSK

Stav projektu: Priebeh realizácie

Plánovaný termín realizácie: 1. 7. 2022 - 31. 10. 2023

Výška dotácie z BBSK: 3600€

Popis projektu:

Cintorín sa nachádza v centre zastavanej zóny na parcelách E-KN 80 a E-KN 627/29, vo vlastníctve Obce Lovča. Predmetom projektu je odstránenie starého železného pletiva a náhrada za betónové oplotenie. Pletivo sa vplyvom korózie rozpadá. Pletivo je hranica medzi pohrebiskom a susednými záhradami, takže občania nemajú súkromie počas obradov. Bezprostredným výhľadom do súkromných záhrad pohrebisko stráca pietny charakter. Skorodované plotové stĺpiky a železné pletivo sú už nevhodné
a nedôstojné. Vzhľadom na havarijný stav už túto situáciu nepomôže vylepšiť ani nový náter. Pletivo cez leto prerastá trávou, ktorú treba pracne odstraňovať.

Zámer - Návrh na riešenie

Demontáž starého kovového pletiva a stĺpikov a výstavba nového betónového oplotenia s výškou 150 cm. Betónové oplotenie pozostáva z betónových stĺpikov rozmiestnených vo vzdialenostiach 200 cm. Do drážky v stĺpikoch sa zasunú plotové dielce. Rozmer dielcov je 200 x 50 cm. Do každého poľa medzi stĺpikmi sa zasunú tri plotové dielce, ktoré vytvoria jeden funkčný a estetický celok. Takto sa vytvorí súvislá línia oplotenia na dĺžke približne 120 metrov.

Realizácia projektu:

Odstránilo a odviezlo sa 70 kusov tují a tiež výkop koreňov. Odstránilo sa staré železné oplotenie so stĺpmi. Nasledoval ručný výkop jám s rozmermi 40 x 40 x 80cm. Zameranie terénu. Zabetónovanie 62 stĺpov a vloženie 186 kusov betónových platní do drážok v stĺpoch. Z dôvodu nedostupnosti strojov sa výkopy jám, prenos materiálu a betónovanie robili ručne. Celková dĺžka múru je 125 metrov. Ďakujeme všetkým, najmä partii ochotných dôchodcov, ktorí betónovali stĺpy múru. Ďakujem aj mládeži za ukladanie betónových platní.

 

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709