Referendum 21. 1. 2023

Výsledky referenda z 21. 1. 2023 vo volebnom okrsku Lovča

561 zapísaných voličov
213 zúčastnených voličov
212 odovzdaných obálok
212 platných hlasov
1 neplatný hlas
206 hlasov ÁNO
6 hlasov NIE
Účasť 37,96 %


V sobotu 21. januára 2023 sa koná referendum v čase od 07:00 do 22:00. Obec Lovča pre hlasovanie v referende zriadila volebnú miestnosť v budove kultúrneho domu.

Referendová otázka:

„Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady je možné uskutočniť referendom alebo uznesením NR SR?“

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov volič na hlasovacom lístku zakrúžkuje odpoveď „áno“ alebo odpoveď „nie“. Potom hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky. Ak nie je hlasovací lístok upravený ustanoveným spôsobom (zakrúžkovaním iba jednej z odpovedí) je neplatný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať sa občianskym preukazom.

Záujem o voľbu do prenosnej volebnej urny nahláste predsedovi volebnej komisie: 0907 660 496


Špeciálne hlasovanie v referende dňa 21. januára 2023

Voliči môžu požiadať o špeciálne hlasovanie v referende dňa 21. januára 2023 z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID – 19 zapisovateľku špeciálnej okrskovej volebnej komisie pre okres Žiar nad Hronom Ing. Teréziu Ivanovú telefonicky na čísle 0905 534 761 do 20. januára do 12:00.


Obec Lovča zverejňuje e-mailovú adresu pre doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu:

e-mail: lovca @ lovca.sk


Obec Lovča zverejňuje e-mailovú adresu pre doručenie žiadostí o voľbu poštou:

e-mail: lovca @ lovca.sk

Bližšie informácie nájdete na : https://www.minv.sk/?r23-info1


Volebný okrsok a volebná miestnosť v obci Lovča pre REFERENDUM 21.1.2023

Volebný okrsok č. 1

Volebná miestnosť:  Kultúrny dom, Námestie SNP 48, Lovča


Informácie pre voliča:

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/volby_a_referendum/160_referendum/WR23_Info1skA4.pdf

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709