Referendum 21. 1. 2023

Obec Lovča zverejňuje e-mailovú adresu pre doručenie žiadostí o voľbu poštou:

e-mail: lovca @ lovca.sk

Bližšie informácie nájdete na : https://www.minv.sk/?r23-info1


Volebný okrsok a volebná miestnosť v obci Lovča pre REFERENDUM 21.1.2023

Volebný okrsok č. 1

Volebná miestnosť:  Kultúrny dom, Námestie SNP 48, Lovča


Informácie pre voliča:

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/volby_a_referendum/160_referendum/WR23_Info1skA4.pdf

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709