Realizačný zámer geotermálnych vrtov

Spoločnosť PW Energy má investičný zámer realizovať geotermálne vrty na parcele v obecnom vlastnícve č. C-KN 1788 v k. ú. Lovča (Homolkeje záhrada). Jedná sa o jeden, prípadne viac vrtov hĺbhy približne 3 km na získanie geotermálnej energie.

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709