Projekt - Zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie

V obci boli umiestnené merače rýchlosti a kamery za účelom zlepšenia dopravno-bezpečnostnej situácie.  Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality. Dotácia predstavovala 10 000€, spoluúčasť obce 2 600€.

          

Dva merače rýchlosti s farebnými kamerami s nočným UV prísvitom sú umiestnené na vlastných stĺpoch na verejnom priestranstve obce. K meračom je privedené napájanie 230V a pripojenie na internet. Momentálne nastavenie je na zobrazovanie rýchlosti 50 - 99 km/h a nápis SPOMAĽ pri prekročení rýchlosti 50 km/h.  Výstup z kamier je fotografia so záznamom o prekročení rýchlosti. Fotografie sa ukladajú po dobu 7 dní na online úložisko. Merače tiež vyhodnocujú štatistiku prejazdov vozidiel a prekročenia rýchlosti. Z dôvodu ochrany osobných údajov je možné tretej strane poskytnúť fotografiu s prekrytou ŠPZ a tvárou osôb vo vozidle.

Merač pri kultúrnom dome

 

Merač pri cintoríne

 

Potvrdenie o zverejnení zmluvy: http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=603&doc=2850967&potv=1

2017/005580 - 29 - Zmluva č. 21/BB/2017 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2017 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality.

 

Príklady záznamu z kamery pri prekročení rýchlosti (ŠPZ a tváre osôb boli prekryté):

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709