Projekt - Zberný dvor

Projekt bol podporený dotáciou z Environmentálneho fondu vo výške 136 243 €

Stav: ukončený

Projekt pozostával z výstavby spevnenej plochy, osvetlenia, oplotenia a haly.

 

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709