Prebiehajúca rekonštrukcia telefónneho vedenia

Spoločnosť Slovak Telekom realizuje v týchto dňoch rekonštrukciu telekomunikačnej siete. Spoločnosť v mesiaci október 2015 uskutočnila inštaláciu novej telefónnej ústredne v priestoroch Obecného úradu v Lovči.

Rekonštrukcia telekomunikačnej siete „INS_FTTC/B_Lovča" rieši odstránenie zväzkov káblov vedených po oporných bodoch (stĺpoch) nahradením jedného kábla medzi opornými bodmi, čím dôjde ku skráteniu vzdialeností pripojenia zákazníkov od uzla služieb s možnosťou umožniť poskytovanie služieb VDSL.

Vo výkresoch sú zelenou farbou zakreslené trasy, ktoré budú demontované (jedná sa hlavne o trasy medzi opornými bodmi s množstvom káblov a zákazníkov už nevyužívajúcich službu ST), červenou farbou sú nakreslené nové trasy, ktoré budú nahrádzať trasy s množstvom káblov jedným káblom a modrou farbou sú zakreslené existujúce trasy, ktoré budú ponechané. Je potrebné vykonať aj krátke výkopy pre pripojenie skriniek účastníckych rozvodov.

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709