Pozdrav jubilantom 5. 4. 2015 - video z podujatia

Na Veľkonočnú nedeľu, 5. 4. 2015 sa v kultúrnom dome uskutočnilo tradičné podujatie Pozdrav jubilantom. Občanom obce oslavujúcim 50 rokov života a manželským párom sláviacim 25 rokov manželstva bol odovzdaný vecný dar a kytica kvetov. Po gratulácii nasledoval kultúrny program, na ktorom vystúpili deti Základnej školy a Materskej školy v Lovči, dievčatá s moderným tancom, tanečná skupina Klimo dance studio,  lovčianska spevácka skupina a folklórna skupina. Ďakujem všetkým za pomoc pri príprave podujatia a tiež všetkým vystupujúcim na programe.

Ondrej Bahno, starosta obce

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709