Podujatia v obci

2024

3. 2. - Maškarný ples

10. 2. - Fašiangový sprievod

30. 4. - Stavanie mája

1. 6. - Deň detí

31. 8. - Festival na Maradíku

26. 10. - Tanečná zábava

2023

3. 12. - 13:00 - Mikuláš

15. 10. - Mesiac úcty k starším

2. 9. - 740. rokov prvej písomnej zmienky

2021

6. 2. 2021 - Maškarný ples

13. 2. 2021 - Fašiangy

2020

15. 2. 2020 - Maškarný ples

22. 2. 2020 - Fašiangy

15. 8. - 16. 8. 2020 - Štafetový beh Od Tatier k Dunaju - Lovča Running Team

12. 9. 2020 - Kýblovačka

2019

21. 4. 2019 - Pozdrav jubilantom

31. 8. 2019 - Lovčiansky folklórny festival

14. 9. 2019 - Memoriál Jána Kováča - turistický zájazd

21. 9. 2019 - Kýblovačka

23. 11. 2019 - Hodová zábava

 

 

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709