Pálenie vatry - 31. 8. 2018

Pri príležitosti výročia SNP bola v piatok 31. 8. 2018 o 19:00 na kolibe pri futbalovom štadióne zapálená vatra.

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709