Otvorenie školského roka 2016/2017

5. 9. 2016 sa slávnostne otvoril nový školský rok. Základnú školu v Lovči bude navštevovať 9 prvákov, 7 druhákov, 3 tretiaci a 3 štvrtáci. Pedagogický personál - riaditeľka školy Mgr. Anita Rečlová, učiteľka Ivica Lukáčová, vychovávateľka Mgr. Jana Valentová, učiteľka angličtiny - Ivana Ševčíková.

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709