Oprava odkvapu strechy kultúrneho domu - október 2023

Ďakujem ochotným dôchodcom za ďalšiu brigádu. Odkvap a ukončenie strechy malej sály vyžadovali nevyhnutnú opravu. V spojení starej časti kultúrneho domu z roku 1946 a novej časti z roku 1988 zatekalo počas dažďov i topenia snehu. Chlapi odmontovali odkvap, zložili strešnú krytinu. Obnovili múr pod odkvapom, naniesli strešnú asfaltovú izoláciu. Ďakujeme!

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709